Pozyskiwanie i sprzedaż

odpadów surowcowych

191212 i 191210

Zagospodarowanie

w procesach odzysku

frakcji nadsitowej

Wysokokaloryczne

paliwa alternatywne

(RDF – Refused Derived Fuel)